, , , ,

I PLA ESTRATEGIC PER LA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL (PECEL) DE POTRIES 2022-2025

Potries va realitzar al 2021 un procés de participació ciutadana per a la creació d’una Comunitat Energètica, la qual va ser constituïda a inicis del 2022, baix la fòrmula de la entitat jurídica d’associació, i on es van inscriure 71 veins i veines de Potries.

 

Al llarg del 2022, l’Ajuntament de Potries i amb la col.laboració de l’Associació Comunitat Energètica de Potries, ha redacdat el 1er Pla Estratègic per a la Comunitat Energètica Local (PECEL) de Potries 2022-2025, per crear un full de ruta que guie a la Comunitat Energètica Local, fixant unes metes o objectius i, formant i implementant unes estratègies que afavorisquen la transició del municipi cap a la sostenibilitat i la soberania energètica: generació d’energia que procedisca de fonts renovables, prestació de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics o d’altres serveis energètics.

 

El PECEL Potries segueix la linea (i complementa) del PACES-Potries (Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia) i la Guia Smart City de Potries (elaborada amb la col.laboració d’AVAESEN); encaixant en la proposta d’execució en la matriu de prioritats del RIS3-CV. A més, es proposa una política transversal de Gestió Sostenible de l’Entorn, alineada amb la iniciativa emblemàtica europea que pretén donar suport al canvi a una economia eficient en l’ús dels recursos i de baixa emissió de carboni, que inclourà mesures de foment de la investigació vinculades amb tecnologies energètiques, mediambientals, de gestió logística i de transport, etc.

 

Un Pla Estratègic per a la creació d’un nou model energètic de gestió, construit des de la ciutadania i amb la col.laboració público-privada. Canviant d’un sistema centralitzat on som purs consumidors a convertir-nos en prosumidors baix un paraigua comú: la Comunitat Energètica.

 

Les accions derivades del PECEL ajudaran a democratitzar l’energia i crear un estalvi col·lectiu  que beneficiarà en gran mesura als col·lectius més vulnerables. En definitiva, un projecte obert a tota la ciutadania i on tota pot resultar beneficiada.

 

El 1er Pla Estratègic Comunitat Energètica Local (PECEL) de  Potries 2022-2025 ha tingut un cost de 14.000 €, d’on 12.600 € han estat finançats per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb el programa de subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del pla d’impuls «Territoris innovadors».