Organització municipal

Àrees de govern

Comerç
i ocupació

Cultura, patrimoni
i turisme

Educació

Esports

Festes

Igualtat
i diversitats

Joventut

Medi ambient, agricultura
i benestar animal

Participació, transparència,
informació i comunicació

Persones
majors

Serveis
socials

Urbanisme,
serveis i seguretat

Equip de govern

Sergi Vidal
Alcalde

Compromís

Competències: Organització municipal (hisenda, personal, govern), Urbanisme, Habitatge, Ocupació, Serveis socials, Persones majors, Comunicació, Turisme.

alcalde@potries.org

Estela Sanchis
1a tinent d’alcalde, regidora de cultura, festes i igualtat

Compromís

Competències: Cultura, Festes, Igualtat, Diversitat, Comerç i empreses.

cultura@potries.org

Marc Rausell
2n tinent d’alcalde, regidor de medi ambient, patrimoni i transparència

Compromís

Competències: Medi ambient i canvi climàtic, Agricultura, Benestar animal, Patrimoni i arxiu, Memòria històrica, Transparència, Sistemes d’informació.

patrimoni@potries.org

Maria Ferrer
3a tinent d‘alcalde, regidora d’educació, participació i joventut

Compromís

Competències: Educació, Infància, Participació, Joventut, Sanitat i salut pública, Cooperació.

educacio@potries.org

Roberto Gregori
Regidor d’esports i serveis

Compromís

Competències: Esports, Infraestructures, Manteniment i neteja, Serveis (aigua, enllumenat, cementeri i residus), Seguretat i prevenció.

serveis@potries.org

© Copyright - Ajuntament Potries