Àrees de govern

Comerç
i ocupació

Cultura, patrimoni
i turisme

Educació

Esports

Festes

Igualtat
i diversitats

Joventut

Medi ambient, agricultura
i benestar animal

Participació, transparència,
informació i comunicació

Persones
majors

Serveis
socials

Urbanisme,
serveis i seguretat

Equip de govern

Assumpta Domínguez
Alcaldessa

Compromís

Competències: Organització municipal (hisenda, personal, govern), Urbanisme, Infraestructures, Habitatge, Medi ambient, Benestar animal.

alcaldessa@potries.org

Jesús Gras
1r tinent d’alcaldessa, regidor de convivència urbana i seguretat

Compromís

Competències: Serveis generals (llum, aigua, residus, cementeri, camins, trànsit, domini públic, administració electrònica), Seguretat ciutadana, Prevenció de riscos, Agricultura.

serveis@potries.org

Sergi Vidal
2n tinent d’alcaldessa, regidor de cultura i patrimoni

Compromís

Competències: Cultura, Patrimoni, Turisme, Comerç, Ocupació, Comunicació.

cultura@potries.org

Rosa Canet
3a tinent d‘alcaldessa, regidora d’igualtat i polítiques inclusives

Compromís

Competències: Igualtat de gènere, Diversitats, Serveis socials, Persones majors, Sanitat i salut pública, Cooperació.

igualtat@potries.org

Roberto Gregori
Regidor de cultura festiva i esports

Compromís

Competències: Festes, Esports, Instal·lacions esportives.

festes@potries.org

Marina Carbó
Regidora d’educació, participació i joventut

Compromís

Competències: Educació, Participació, Informació, Transparència, Joventut.

educacio@potries.org

© Copyright - Ajuntament Potries