Informació i serveis

Cita prèvia metge

Podeu demanar cita prèvia al metge amb:

  • Número de SIP
  • Data de naixement

Cita prèvia DNI

Pots reservar cita per a renovar el DNI, donar-te d’alta, etc.

És recomanable tenir el DNI davant per a emplenar totes les dades


Vida laboral SMS

Pots obtenir una còpia de la teua Vida Laboral

Requisits:

  • Necessitaràs tenir el teu telèfon mòbil dau d’alta en el sistema de la Seguretat Social
  • Nº SS
  • DNI
  • Nº Mòbil
  • Data de naixement

Punt d’informació cadastral

Potries és punt d’informació cadastral.

Nivell de pre-emergència de Potries

Nivell de pre-emergència d’incendis i meteriològica de Potries


© Copyright - Ajuntament Potries