, , ,

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME 2023-2027

El Plenari de l’Ajuntament de Potries ha aprovat esta setmana el primer Pla Estratègic de Turisme del municipi.

Com tota la resta de plans amb què compta l’Ajuntament, este marca els objectius a complir fins a 2027 per tal de seguir activant el sector econòmic del turisme en el poble de Potries, des d’un punt de vista cultural i sostenible. El Pla Estratègic pretén aconseguir que Potries siga reconegut per la Generalitat Valenciana com a municipi turístic (segons el Decret 5/2020), així com declarar el patrimoni hidràulic i el Porrat de Sant Blai com a Bé d’Interés Cultural (BIC) o obrir una Tourist Info al Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez.

Durant un període de 30 dies hàbils està sotmés a informació pública, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Potries,  per a audiència dels interessats, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Pla de Turisme 2023-2027