,

POTRIES REDACTA EL SEU PRIMER PLA DE MESURES ANTIFRAU

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa NextGenerationEU, l’instrument més gran d’estímul econòmic mai finançat per la Unió Europea, en resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol (d’ara en avant PRTR) té quatre eixos transversals que es vertebren en 10 polítiques palanca, dins de les quals es recullen trenta components, que permeten articular els programes coherents d’inversions i reformes del Pla:

  • la transició ecològica
  • la transformació digital
  • la cohesió social i territorial
  • la igualtat de gènere

Per a fer efectives les iniciatives plantejades en el PRTR, les administracions públiques han d’adaptar els procediments de gestió i el model de control.; i d’ací la redacció del I Pla de Mesures Antifrau de Potries.

Amb la redacció del Pla, l’Ajuntament de Potries vol establir els principis i les normes que seran aplicables i l’observança en matèria antifrau, anticorrupció i a fi d’evitar els conflictes d’interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR). Es pot consultar el Pla de Mesures Antifrau en el portal de transparència de l’Ajuntament de Potries (apartat 2.- Normativa, 2.2.- Plans Municipals).

La Diputació de València i la Generalitat Valenciana han concedit a Potries 8.000 € per a l’elaboració del Pla de Mesures Antifrau de Potries.