,

POTRIES INICIARÀ LA PEATONALITZACIÓ DEL CARRER MAJOR I ABADIA VELLA DESPRÉS DEL PORRAT DE SANT BLAI 2023

L’Ajuntament de Potries ha decidit iniciar les obres de millora de la trama urbana del Carrer Major i el Carrer Abadia Vella després del Porrat de Sant Blai. Aquesta decisió es pren amb la intenció de que les obres no interferisquen amb el Porrat, un dels esdeveniments més importants del municipi.

 

L’obra s’executarà a través d’una subvenció de l’IDAE del Govern d’Espanya i fons propis del consistori municipal procedents del romanent de tresoreria, adjudicats i aprovats en l’últim plenari de juliol. El projecte està pressupostat en 175.757’18 € i tindrà una duració d’execució aproximada de 3 mesos. En aquests moments ja està peatonalitzada la Plaça de l’Església, el carrer Boamit, el carrer de Dalt, el carrer Sant Joan Baptista i el carrer del Cup. Amb aquesta intervenció urbanística es pretén peatonalitzar dos dels carrers més importants de Potries, servint el carrer Major com a connexió entre la Plaça de l’Església i la Plaça del País Valencià.

 

L’actuació consistirà en millorar la trama urbana del nucli històric amb la substitució del paviment, fent un itinerari accessible i sense desnivells, i respectant el mateix disseny i els mateixos materials utilitzats als carrers ja peatonalitzats del nucli històric.

 

Pel que fa a les infraestructures es substituirà la xarxa de clavegueram i les connexions domiciliàries i es crearà una xarxa de recollida d’aigües pluvials. També es substituirà la xarxa d’aigua potable de fibrociment i les connexions i s’executarà una xarxa de telefonia i enllumenat públic d’acord amb la normativa sectorial, per poder soterrar en un futur les instal·lacions existents a les façanes dels edificis.

 

El Consistori cassolà intenta recuperar els espais urbans posant en valor el caràcter singular del municipi. Des de fa anys es promou la millora de la planificació urbana tenint en compte les demandes veïnals que es traslladen a través de processos de participació del PMUS i d’altres estudis estratègics.

 

Assumpta Domínguez, Alcaldessa de Potries:

“Seguim transformant el poble per tal de fer un municipi accessible, amable i on es facilita el passeig dels vianants, els jocs de xiquets i xiquetes i la vida social als carrers amb l’objectiu de revitalitzar i millorar la qualitat de vida dels cassolers i cassoleres.”