, ,

POTRIES APOSTA PEL DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE

L’Ajuntament de Potries ha redactat una Estratègia DUSI (Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat) amb l’objectiu  de crear un model sostenible vinculat al territori.

 

Per a realitzar la redacció de l’Estratègia de Rehabilitació de l’Entorn Construït, Potries necessita incorporar la dimensió territorial a la gestió municipal i treballar les necessitats socio-demogràfiques del seu Casc Històric.

 

Potries vol apostar per un nou model de municipi treballant estratègicament en tres eixos fonamentals: la societat, l’economia i el territori. Aquest model aglutina anys de treball on es desenvolupaven les diferents visions sectorials como ara el PGOU, ARRUR, PMUS, Catàleg de Bens i Espais Protegits, PACE, PLGResidus.

 

L’Estratègia DUSI es fonamenta en tres objectius fonamentals. En primer lloc, avaluar la situació del parc edificador residencial, prestant especial atenció a la degradació i abandonament de les vivendes del Nucli Històric. En segon lloc, utilitzar els traçats tradicionals per a estructurar una xarxa d’espais públics connectats amb els principals equipaments en un eix est-oest que creua tot el casc urbà. I per últim, aprofitar els recursos hidrològics de la xarxa de sèquies junt amb la tradició terrissera com a fil conductor per desenvolupar nous espais públics i equipaments.

 

Aquesta I Fase sobre l’Estratègia Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI) de Potries té un pressupost de 6.170 euros i ha estat finançada amb una subvenció de la Diputació de València de 5.000 euros, una ajuda que es va destinada als municipis i entitats locals menors de la província per al foment, promoció i divulgació de la Responsabilitat Social.

 

foto_web