, ,

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS POTRIES

En la Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Potries celebrada el dia 26 de maig de 2022 es va adoptar, entre altres, l’acord d’aprovació del Pla local de prevenció d’incendis forestals reduït (PLPIF) del terme municipal de Potries.
Podeu consultar el Pla i la resta de documents al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Potries.

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS POTRIES