, ,

Agència Valenciana de Protecció del Territori

Hui s’ha publicat en el DOGV la resolució del director gerent de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, per la qual es confirma l’adhesió de Potries a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
L’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) assumeix a partir d’aquest dimarts, 9 d’agost, l’exercici en exclusiva de la competència en matèria de protecció de la legalitat urbanística sobre el sòl no urbanitzable a Potries.
Entre altres funcions, l’AVPT exercirà les competències d’inspecció, supervisió, restabliment de la legalitat urbanística i sanció respecte d’infraccions comeses en sòl no urbanitzable en el municipi de Potries.