Notícies

Imatge aèria Potries cap al Sud
, ,

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS POTRIES

En la Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Potries celebrada el dia 26 de maig de 2022 es va adoptar, entre altres, l'acord d'aprovació del Pla local de prevenció d'incendis forestals reduït (PLPIF) del terme municipal de Potries. Podeu…
AVTP
, ,

Agència Valenciana de Protecció del Territori

Hui s'ha publicat en el DOGV la resolució del director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, per la qual es confirma l'adhesió de Potries a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. L'Agència Valenciana de…
Agència Valenciana de Protecció del territori
, ,

BAN: adhesió de l’Ajuntament de Potries a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori

Mª Assumpció Domínguez Medina, Alcaldessa de l’Ajuntament de Potries, FA SABER: Que en sessió plenària celebrada el 26 de maig de 2022, es va aprovar per majoria absoluta l’adhesió de l’Ajuntament de Potries a l’Agència Valenciana…
© Copyright - Ajuntament Potries