,

Potries crearà una zona d’albirament d’aus al Paisatge Natural del riu Serpis

L’Ajuntament de Potries ha encetat els treballs de recuperació d’uns terrenys adquirits, que antigament tenien ús agrícola, ubicats just al llit del riu Serpis, per tal de crear un espai per a l’albirament de les aus que es troben dins el declarat “paisatge natural protegit”, amb una finalitat educativa i ambiental.

Els terrenys adquirits per l’Ajuntament de Potries en 2017, ubicats just a una zona d’embassament d’aigua al llit del riu, els popularment coneguts com “gorgs” , on per tractar-se d’un espai amb poc trànsit de persones i sense vehicles, es sol produir una concertació d’aus en descans, que facilitat el seu albirament i la seua identificació.

L’Alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez, explicava que “com és ja conegut, pel desenvolupament d’altres projectes, el poble de Potries vol recuperar el riu com un espai de gaudi i d’aprenentatge per a veïnes i veïns, és tracta d’un espai amb un alt valor ambiental, motiu pel qual va ser protegit, per això des de l’Ajuntament volem contribuir a desenvolupar diferents propostes d’ús dels espais fluvials, amb finalitats educatives i socials”.

En aquest sentit l’actuació complementa actuacions ja  engegades per entitats locals com: el Grup Excursionista la Madrilla i el Col·lectiu Nostra terra. Projectes de recuperació de les “platges” fluvials que genera el riu Serpis al seu par per Potries. “Complementem aquestes actuacions posant en valor una altra zona, que a més està pròxima a la zona arqueològica de la Campina-Catorzena, i que ens permet una ús del riu més educatiu, complementat els usos socials ja encetats pels col·lectius”, afirmava l’alcaldessa.

A més, en aquesta zona està previst creat una zona per al cultiu de planta de bosc fluvial autòcton, per tal de poder anar recuperant aquest paisatge en les zones de ribera del poble de Potries, projecte que pretén comptar amb la col·laboració de les entitats que ja treballen sobre aquests temes: La Madrilla i Nostra Terra. A més de la implicació, si és possible, d’altres ens de la comarca que estigueren interessats.

Aquest anunci es fa quan comencen les obres de recuperació dels espais on s’ubicarà la zona d’albirament i el bosc, i just amb el llançament del programa “Un riu d’Escoles” per a 2018, que precisament pretén l’aproximació del públic escolar al riu. Domínguez exposa que: “no és casual que ho encetem en aquest moment, quan veiem que hi ha un interès significatiu de col·lectius, escola i societat civil en general d’aproximació al nostre Riu d’Alcoi, un valor natural importantíssim que existeix al nostre poble i a la nostra comarca, que manca d’un pla d’usos per part dels seus gestors com a entitat protegida de Paisatge. Un interès i estima creixents que fa necessari que ens posem a recercar localment els usos i protecció que li volem donar a un espai que forma part de la nostra idiosincràsia com a potrieres i potriers”.