, ,

POTRIES ADEQUA SENYALÍSTICA VIÀRIA I TURÍSTICA EN VALENCIÀ

Gràcies a la col·laboració de la Generalitat Valenciana segons la RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023 de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2023, les subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal; Potries ha executat tasques de millora i manteniment de la seua senyalística viària i turística; i en concret:

1.- RUTA TURÍSTICA: LA RUTA DE L’AIGUA.

Millora de la Ruta de l’Aigua al seu pas per Potries, un itinerari turístic alternatiu promogut per l’Ajuntament de Potries. Proposa un recorregut pels elements claus de les infraestructures històriques del regadiu, una ruta per camins i sendes rurals per apropar els visitants a un medi rural en perill, visitant un conjunt de construccions amb segles d’història. Un entorn fascinant i desconegut.

S’incorporen a la Ruta dos nous panells interpretatius, que es situaran, un a l’inici de la ruta, situat a la Pç. Ajuntament; i un altre panell al mirador del riu Serpis, enclavament  necessari per a entendre el traçat de la ruta, així com l’ecosistema que alberga aquesta; així com altres elements de millora, manteniment i seguretat.

2.- SENYALÍSTICA URBANA EN VALENCIÀ

Millora senyals urbanes indicatives en diversos carrers del municipi: carrers d’Oliva, Horteta, Font d’En Carròs, del Rebollet, Antic Camí reial.

 


 

El programa C) RETOLACIONS I SENYALITZACIONS s’ha executat amb un pressupost d’11.127,06 €, dels quals s’han concedit al voltant de 6.685,50 € amb les subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

Nova senyalística viària i turística en valencià