,

POTRIES 2030

Pla Urbà d’Actuació Municipal

Potries inicia el seu camí cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU

En 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció que permet fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització, posant en el centre a les persones, el planeta, la prosperitat i la pau, amb el lema de “no deixar a ningú enrere”.

L’Agenda 2030 compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que fixen unes línies de desenvolupament a les quals hem d’aspirar. Per a la seua implementació, en 2019 el Govern espanyol va aprovar l’Agenda Urbana 2030, i per donar compliment als compromisos, la Diputació de València, a través del Pla d’Inversions per al bienni 2020-2021, ha inclòs l’obligatorietat d’elaborar els Plans Urbans d’Actuació Municipal (PUAM).

Aquests plans suposen una eina de caràcter estratègic local amb el propòsit d’emprendre el camí necessari per a fer del municipi un lloc més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible dins del marc de les noves polítiques internacionals.

Objectius del Pla Urbà d’Actuació Municipal:

  • Dotar al municipi d’una planificació estratègica que incorpore els objectius establerts per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
  • Disposar d’un full de ruta d’actuacions que permeta integrar les prioritats futures respecte a obres i serveis a desenvolupar a Potries
  • Facilitar l’accés del municipi a convocatòries d’ajudes en l’àmbit provincial, estatal i europeu.

Potries ja ha iniciat aquest camí i per al procés d’elaboració del pla serà necessari comptar amb la participació ciutadana dels agents públics i privats del municipi perquè junts puguem decidir quin municipi volem.