,

L’AJUNTAMENT DE POTRIES REALITZA UN PROJECTE D’INSTAL•LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPORTIU

L’Ajuntament de Potries està portant a terme el projecte d’Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de Comunitats d’Energies Renovables de 37,4 kWp per al Poliesportiu municipal de Potries.

Mitjançant la col·locació en la coberta d’una instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum, es preveu aconseguir un doble objectiu: millorar l’eficiència energètica del Poliesportiu Municipal, i fer un repartiment d’energia a 25 persones sòcies de la Comunitat Energètica Local.

L’energia assignada al Poliesportiu serà de 12 kW (aproximadament un 32% de la instal·lació), i els 25 kW restants es distribuiran als 25 CUPS/vivendes sòcies de l’Associació Comunitat Energètica Local de Potries.

L’actuació, amb un pressupost total de 50.215 euros, es finançarà amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, a través de la convocatòria d’ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022; mitjançant una ajuda directa de 26.975,00 euros.