,

Guia Masculinitats Igualitàries

L’Ajuntament de Potries publica La Guia de Masculinitats Igualitàries de Potries. Aquesta publicació naix amb un doble objectiu.

Per una banda, sensibilitzar i reflexionar al voltant de la construcció i reproducció de la masculinitat hegemònica, la qual legitima la posició dominant dels homes poderosos en la societat i justifica la subordinació de la dona i d’aquells homes no estereotipats o transgressors.

Per una altra banda, oferir ferramentes per tal d’afavorir la construcció de models de masculinitats igualitàries, antisexistes, no jeràrquiques, no violentes, obertes, àmplies i plurals.

A la Guia acompanyem el nostre protagonista, Marc, en el que podria ser un dia de qualsevol jove, vivint amb ell diferents situacions quotidianes i reflexionant sobre les implicacions que la construcció de la masculinitat hegemònica té en diferents aspectes, com poden ser: allò que significa ser un home, la corresponsabilitat, la socialització de gènere, la gestió de les emocions, les conductes de risc, la sexualitat i les masculinitats igualitàries.

Per finalitzar, s’ha fet una selecció de propostes didàctiques específiques adreçades al professorat, a les persones coordinadores d’igualtat i convivència (CIC) o altres professionals vinculats a l’oci i el temps lliure, que volen treballar amb joves la importància d’unes masculinitats sanes i positives per a la consecució de la igualtat entre dones i homes.

Descarrega-la:  Guia de Masculinitats Igualitàries de Potries