SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS   REACCIONA 2022 – DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L’Ajuntament de Potries va sol·licitar una subvenció a la Diputació de València, dins de la convocatoria Reacciona 2022, per a la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals, amb un doble objectiu:

  1. Realitzar una actuació silvícola de prevenció d’incendis forestals en la zona Calvari-Ermita: desbrossaments, aclarida de plançoneda, aclarida de millora, tall selectiu, selecció de brostes i brots, desbrossament d’herba o bardisses del sotabosc, esporgades, preparació de fusta i desembosc.
  2. Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a treballs de prevenció d’incendis forestals

Així doncs, l’Ajuntament de Potries va rebre aquesta subvenció, amb un pressupost desglossat de la següent forma:

  1. Actuació silvícola de prevenció d’incendis forestals en la zona Calvari-Ermita: amb un pressupost d’execució de 7.499,37 €, del quals s’ha rebut una ajuda de 7.499,32 € de la Diputació de València.
  2. Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals: amb un pressupost d’execució de 5.011,63 €, del quals s’ha rebut una ajuda de 4.999,55 € de la Diputació de València.

Gràcies a aquesta subvenció de la Diputació de València, l’Ajuntament de Potries ha pogut donar un pas més en la millora de la gestió forestal i en la prevenció d’incendis forestals del municipi de Potries.