, ,

AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA COMPRA DE BICICLETES ELÈCTRIQUES

L’Ajuntament de Potries convoca ajudes destinades a l’adquisició de bicicletes elèctriques, i kits per a la conversió de bicicletes urbanes en elèctriques.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Potries contribueix a impulsar la mobilitat sostenible, en particular la mobilitat ciclista, millorar la qualitat de l’aire, reduir la contaminació acústica i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, així com el consum d’energia fòssil.

L’import de les ajudes serà el següent:

a) Per a l’adquisició de bicicletes elèctriques: 100€. El preu màxim de la bicicleta no podrà ser superior a 1.500€ (IVA inclòs), no sent subvencionables aquelles compres per un preu superior a l’indicat.

b) Per a l’adquisició de kits d’electrificació de bicicleta: 50€. El preu màxim del kit no podrà ser superior a 600€ (instal·lació i IVA inclosos).

Podran beneficiar-se totes les persones majors de 16 anys, empadronades en Potries. Només podrà beneficiar-se només una persona per unitat familiar.

Documents a aportar:
– Sol·licitud
– DNI
– Pressupost o factura detallada
– Declaració responsable

Aquestes ajudes estan regulades per l’ordenança reguladora de les bases que han de regir la convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques per a la compra de bicicletes elèctriques i kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques.

Més informació al telèfon 962800588

 

 

 

SOL·LICITUD

FULL DE TERCERS