, ,

POTRIES REDACTA EL SEU PRIMER PLA ESTRATÈGIC DE TURISME INTEL·LIGENT DEL MUNICIPI

Davant la crisi citrícola, Potries busca alternatives de diversificació de la seua economia, basant-se en la sostenibilitat dels seus recursos patrimonials, culturals i identitaris, per interpretar-los i oferir-los a les persones visitants.

És, per tant, que es necessita un full de ruta que guie de forma conjunta a tots els agents socials i econòmics del municipi cap a aquests objectius; i d’ací la redacció de forma participativa del I Pla Estratègic de Turisme Intel·ligent de Potries.

L’objectiu ha estat el de disposar d’un document de planificació turística del municipi de Potries de cara a la seua declaració com a Municipi Turístic i la seua entrada en la Xarxa de DTI de la Comunitat Valenciana d’Invat·tur com a destinació turística intel·ligent.

Així, el PLA ESTRATÈGIC DE TURISME INTEL·LIGENT DEL MUNICIPI DE POTRIES s’ha estructurat en dos apartats diferenciats, però complementaris:

1. Pla estratègic de turisme i de màrqueting del municipi de Potries
FASE I: RECULL DE DADES, ANÀLISI I DIAGNÒSTIC
FASE II: ELABORACIÓ DE PROPOSTES
FASE III: REDACCIÓ PLA ESTRATÈGIC DE TURISME

2. Pla operatiu de turisme intel·ligent de Potries
FASE IV: REDACCIÓ PLA OPERATIU TURISME INTEL·LIGENT

Els objectius específics que pretén aquest projecte són:

  • dinamitzar l’activitat econòmica del municipi, utilitzant com un dels motors locals, el desenvolupament turístic, sota paràmetres de sostenibilitat i responsabilitat social, permetent un creixement durable, continuat en el temps i respectuós amb els recursos existents.
  • la planificació des d’una escala municipal participativa, i supramunicipal (mancomunada).
  • cultura, turisme, història i naturalesa, com a complement de l’oferta litoral del sol-i-platja.

La Diputació de València i la Generalitat Valenciana han concedit a Potries 8.000 € per a l’elaboració de manera participada del 1r Pla Estratègic de Turisme Intel·ligent del municipi de Potries.