,

L’Ajuntament de Potries s’adhereix a la Xarxa OIR

L’Ajuntament de Potries s’adhereix a la Xarxa OIR  

Un punt d’informació per al veïnat, amb informació actualitzada d’ajudes  en matèria de rehabilitació de vivendes.

La Xarxa OIR és la iniciativa de la Generalitat Valenciana l’objectiu de la qual és fer efectiva, a través de les entitats locals, la cultura de la rehabilitació entre la ciutadania, que conega la importància del manteniment dels seus edificis i com abordar adequadament una rehabilitació en cas de ser necessari; que aprofiten les ajudes econòmiques que oferisquen les administracions; en definitiva, fomentar la conservació dels edificis i el benestar dels seus ocupants.

Aquesta xarxa es dirigeix també als professionals del sector de la construcció, per mitjà de la formació i informació, ja que són agents clau per a la planificació i execució d’operacions de manteniment o de rehabilitació, i interlocutors fonamentals per a orientar els usuaris en aquestes matèries.

L’Ajuntament de Potries s’ha adherit a la Xarxa OIR i oferirà un punt d’informació per als seus ciutadans, ciutadanes i professionals, centralitzant informació actualitzada en matèria d’ajudes, normativa d’aplicació, bones pràctiques en matèria de rehabilitació, i al mateix temps col·laborarà activament amb l’administració autonòmica ja siga en la recopilació de dades sobre les condicions del parc edificatori existent o la qualitat urbana d’àrees del municipi i les intervencions que es desenvolupen sobre aquestos àmbits, com en la definició i desenvolupament de les estratègies més adequades per a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana de Potries.

L’horari d’atenció al públic del Punt OIR – Potries serà els dilluns d’11 a 15 hores, en la Casa-Ajuntament. També es podrà contactar al correu electrònic aodl@potries.org.