, ,

L’Ajuntament de Potries realitza un projecte d’Eficiència Energètica a la Casa de la Cultura

L’Ajuntament de Potries està portant a terme el projecte de rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmica (substitució de portes i finestres) i de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques (substitució d’equips de climatització) per a la Casa de la Cultura de Potries.

L’actuació, amb un pressupost total de 51.023,28 euros, es finançarà amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per la qual es convoquen ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020 (Programa PREEComunitat Valenciana).; mitjançant una subvenció concedida de 20.871,40 euros.