, ,

L’AJUNTAMENT DE POTRIES EXECUTA UN PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPORTIU

L’Ajuntament de Potries ha portat a terme el projecte d’Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum d’energia de 37,4 kwp per al Poliesportiu municipal de Potries.
Mitjançant la col·locació en la coberta d’una instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum, es preveu aconseguir un doble objectiu: millorar l’eficiència energètica del Poliesportiu Municipal, i fer un repartiment d’energia a 25 persones sòcies de la Comunitat Energètica Local.
L’energia assignada al Poliesportiu serà de 12 kW (aproximadament un 32% de la instal·lació), i els 25 kW restants es distribuiran als 25 CUPS/habitatges socis de l’Associació Comunitat Energètica Local de Potries.
L’actuació, amb un pressupost total de 50.215,06 euros, s’ha finançat amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, a través de la convocatòria REACCIONA per a l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals de la província durant l’exercici 2022; mitjançant una ajuda directa de 30.000,00 euros; a més de la col·laboració de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, a través de la convocatòria d’ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022; mitjançant una ajuda directa de 26.975,00 euros.