, , ,

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

L’Ajuntament de Potries promou una instal·lació solar fotovoltaica amb la modalitat d’autoconsum col·lectiu.

La instal·lació està situada en el Col·legi Públic CRA Mondúver- Safor Aulari de Potries, a fi d’impulsar les comunitats d’energies renovables i l’ús de les tecnologies avançades, fent possible la participació de les entitats públiques i part de la ciutadania en el foment de l’ús de les energies netes i la descarbonització de part de l’energia elèctrica consumida per aquests actors.

El projecte es basa en la col·lectivització de l’energia fotovoltaica, amb la finalitat de reduir els costos corresponents al consum d’energia elèctrica, millorar l’eficiència energètica del municipi i disminuir les emissions de CO₂ a l’atmosfera. D’aquesta manera s’afavoreix l’autoconsum fotovoltaic en aquelles famílies que no disposen d’espai suficient en les seues cobertes.

A més, la instal·lació compta amb un sistema innovador de gestió energètica que permet el canvi de coeficients de repartiment a cada moment, sent aquest un coeficient dinàmic per al major aprofitament de l’energia generada.

El projecte s’ha finançat gràcies a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), a través de la convocatòria d’ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021; amb un import subvencionat de 20.799,24 euros.