IMPULS A LA IMATGE DEL PORRAT DE SANT BLAI DE POTRIES

Futllet Porrat Sant Blai 2023

 

Potries rep 6.000,00 euros de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, de la convocatòria de subvencions Impulsem Turisme 2023, par a accions de promoció turística del Porrat de Sant Blai 2023.

L’objecte de la convocatòria era executar accions promocionals i vinculades a la infraestructura del Porrat de Sant Blai de Potries.

L’Ajuntament de Potries va dissenyar un pla de comunicació específic per al Porrat de Sant Blai, fixant canals de comunicació, mitjans i fins i tot responsables tècnics de la comunicació que fins i tot es contractaren de forma externa per arribar a l’abast de l’àmbit comarcal i fins i tot provincial.

Finalment, el cost d’aquest projecte ha estat de 10.750,50 euros.