,

POTRIES S’ADHEREIX AL PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. 

POTRIES S’ADHEREIX AL PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.
La inversió s’eleva a més 110.000 € rebuts en 2017.

Aquest nou Pla s’afegeix a totes les ajudes que l’Ajuntament de Potries ha gestionat durant 2017 per a contractació de persones: joves, aturats de llarga durada i aturats en general, la qual cosa ha suposat un total de 110.956,01 € que l’Ajuntament ha rebut de la Conselleria d’Ocupació i de la Diputació de valència aquest any per a contractació de persones.
Tot i que aquestes mesures no són la solució definitiva per a ningú, si almenys suposa una ajuda per entrar de nou al mercat laboral i d’aquesta manera, hem pogut contractar durant aquest any:

1 Mestre durant 6 mesos (Salari Jove)
1 Jardiner durant 6 mesos (Salari Jove)
1 Operària de Manteniment 3 mesos (Pla Conselleria)
1 Auxiliar Administrativa 3 mesos (Pla Diputació)
1 Grau en Turisme durant 12 mesos (Programa Joves Qualificats)
2 Operaris de Manteniment durant 12 mesos (Programa Ocupació Juvenil)
1 Beca de 12 mesos amb dotació de 1.000 € mensuals: Tècnic Informàtica
1 Tècnic en Animació Sociocultural 6 mesos (Conselleria Ocupació)
1 Auxiliar Administratiu 6 mesos (Conselleria Ocupació)
2 Operaris de Serveis Múltiples 7 mesos (Programa Desocupats de Llarga Durada)