, ,

AJUDES PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT

L’Ajuntament de Potries va rebre el 2020 una ajuda d’11.278,66 euros de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El Pla d’Igualtat Municipal entre Dones i Homes de Potries es crea l’any 2018 i és l’instrument que recull l’estratègia de la corporació local per lluitar contra les desigualtats de gènere en el municipi des del convenciment que cal treballar activament per aconseguir que la igualtat de gènere siga real i efectiva.

El Pla s’estructura en 7 àrees d’intervenció per a les quals s’han establert 7 objectius generals i 30 objectius específics, concretats tots ells en diferents accions a desenvolupar en els quatre anys vinents (2019-2022). El Pla preveu un total de 72 accions assignades a diferents responsables d’execució, amb independència que puguen comptar amb suports addicionals per a la seua realització d’altres entitats i col·lectius municipals.

El pressupost per a la Implantació de mesures del Pla d’Igualtat Municipal de Potries el 2020 va ser de 15.650 euros, dels quals 11.278,66 euros han estat finançats amb els programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o la inserció laboral de les dones, per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Unes ajudes que s’han multiplicat per tres respecte al 2019, el que ratifica la bona acceptació per part de la Conselleria, en les accions dutes a terme.