,

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES ACTUALS PER ALTRES NOVES AMB TECNOLOGIA LED

Projecte acollit a les ajudes d’IVACE cofinançat per la Unió Europea dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Programa d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic en municipis de la Comunitat Valenciana.

Actuació a Potries:
SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES ACTUALS PER ALTRES NOVES AMB TECNOLOGIA LED.

Import Inversió: 20.472,69 €

Descripció del projecte:
Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb major rendiment i llum de menor potència, concretament s’actuarà sobre un total de 56 punts de llum de la població, actualment amb equips de vapor de sodi alta pressió per noves lluminàries amb tecnologia Led.

El criteri de l’estalvi energètic, consisteix en la substitució dels llums de vapor de sodi alta pressió/halogenurs metàl·lics per punts de llum amb lluminàries de tecnologia Led, de major eficiència lluminosa.

Objectius:
Aconseguir una reducció del consum d’energia elèctrica superior al 30%

Resultats:
Estalvi anual d’energia: 31.480 kw/h.

Estalvi anual econòmic: 5.981 €

Estalvi anual medi ambiental: Reducció anual d’emissions CO2 = 10,4 Tones.