L’AJUNTAMENT DE POTRIES LIQUIDA L’EXERCICI ECONÒMIC 2017

MILLORANT LES PREVISIONS INICIALS.

El nivell d’endeutament s’ha reduït en 3 anys del 105% al 19,62 %
L’alcaldessa de l’Ajuntament de Potries, Assumpta Domínguez, ha presentat al Plenari el resultats econòmics de la liquidació de l’exercici tancat de 2017, un resultats que per 3er any consecutius milloren notablement les previsions inicials que l’equip de govern tenia per a l’exercici.

Una de les dades més sorprenents es la reducció, en apenes 3 anys en quasi ¾ parts el nivell absolut de deute, situant el nivell d’endeutament legal en el 19,62 %,molt lluny del punt de partida, i “molt més baix que el nivell que preveiérem en el pla de reducció de deute que ens marcàrem com a objectiu des de l’equip de govern a l’inici de la legislatura on preveiem un nivell d’endeutament del 46% del ingressos ordinaris, per a final de2017, pel que ho hem millorat de forma notable”, explicava l’alcaldessa. Cal recordar que el nivell màxim d’endeutament es situa en el110 %, del qual Potries ja està molt allunyat.

Però no sols aquest ha estat el bon resultat de l’exercici, de fet l’Ajuntament de Potries ha complit en 2017, tot i haver incrementat el nivell de despesa en més d’un 10% en termes total,  amb el període mitjà de pagament a proveïdors, així com els objectius estatals d’estabilitat financera i de regla de la despesa; presentant un Romanent de Tresoreria Positiu de quasi mig milió d’euros, suposant el 43% del total dels ingressos corrents del pressupost.

Liquidació total del deute públic en 2019

És precisament aquest romanent positiu el que permetrà incrementar les previsions d’amortització del deute, dedicant 100.000 € addicionals als ja pressupostats, la qual cosa situaria a finals del 2018 el nivell d’endeutament en el 5%, quedant totalment amortitzat el deute en 2019.

A pesar d’això l’Ajuntament preveu dedicar uns 90.000 € a Inversions Financerament Sostenibles, finançades pel propi ajuntament, que l’equip de govern té previst traure a un procés de participació veïnal que decisdisca el destí d’aquest fons.

Domíngez explicava que “estem molt contents perquè hem  sigut capaços d’acomplir els nostres compromisos econòmics, tot augmentant fins al límit que ens ha permès la regla de la despesa imposada per Madrid,el serveis i l’oferta per a les nostres veïnes i els nostres veïns i fins i tot assolir projectes important com el que hui en dia estem gestionant de la Capital Cultural Valenciana”.