,

AJUDES A LA REHABILITACIÓ: PLA RENOVE DE FINESTRES

PLA RENOVE DE FINESTRES

Pla Renove de Finestres 2019 de la Comunitat Valenciana. Ajudes per a renovar finestres.

Termini de sol·licitud: Des del 29 de gener de 2019 fins al 14 de juny de 2019.

Actuacions subvencionables: La renovació de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges que complisquen amb les especificacions tècniques de la convocatòria.

Enllaços: http://planrenove.ivace.es/ca/plan-renove-ventanas-val/informacion-plan-renove-ventanas-val