,

PLA RESISTIR II – AJUNTAMENT DE POTRIES

L’Ajuntament de Potries s’ha adherit al Pla Resistir, impulsat per la Generalitat Valenciana, Diputació de València i els ajuntaments, per a fer costat als sectors més afectats per la pandèmia.

L’Ajuntament de Potries va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de les ajudes directes del Pla Resistir per Resolució d’Alcaldia 2021/0053 de 8 de febrer, en les quals s’establia que, una vegada finalitzat el termini, si en aplicar les ajudes, existira un excedent de recursos sense utilitzar, l’Ajuntament podria dedicar aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes en funció de les despeses corrents justificades o dedicar-los a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en l’ANNEX 1.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils (de l’1 d’abril fins al 19 d’abril de 2021, ambdós inclosos). La presentació serà telemàtica per registre electrònic a la seu electrònica de Potries.

BASES PLA RESISTIR II AJUNTAMENT DE POTRIES

ANNEX I MODEL SOL·LICITUD

ANNEX II REPRESENTACIÓ

ANNEX III RELACIÓ DE DESPESES

ANNEX IV MODEL NORMALITZAT DE DADES BANCÀRIES