CONTRACTACIONS PERSONAL MANTENIMENT EDIFICIS / NETEJA

📢 D’ací a poc temps l’Ajuntament de Potries sol·licitarà el programa de foment EMCORD, dirigit a persones aturades que hagin sigut objecte d’un itinerari personalitzat d’inserció laboral i figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els centres LABORA-SERVEF durant almenys 360 dies en un període de 540 dies.

🛠🧹 El perfil d’ocupació a sol·licitar serà el de MANTENIMENT EDIFICIS/NETEJA.

📝 Per tal de tindre candidats suficients a l’hora de fer els sondejos corresponents recomanem que aquelles persones veïnes interessades a participar en aquest programa i no tinguin un itinerari d’orientació, que passen per l’Espai LABORA-SERVEF de Gandia, mitjançant cita prèvia d’orientació.