CENS ELECTORAL

Maria Assumpció Domínguez Medina, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Potries
Fa saber:
Que amb motiu de les Eleccions Municipals i Europees del 26 de maig de 2019, s’exposen al públic les llistes electorals del 8 al 15 d’abril, ambdós inclusivament, perquè les persones interessades les consulten a l’efecte de presentar reclamacions.
La consulta sols pot realitzar-se per la persona interessada, que haurà d’identificar-se presentant DNI, PASSAPORT, PERMÍS DE CONDUIR o TARGETA DE RESIDÈNCIA.

Potries, 5 d’abril de 2019