23.12.2020 sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 17 de novembre de 2020, es convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple, que se celebrarà al saló de plenaris de l’Ajuntament, el  dimecres 23 desembre de 2020, a les 20.00 hores, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1er.- Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2021
2on.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2019.
3er.- Aprovació del Pla de mobilitat urbana sostenible de Potries (PMUS)
L’Alcaldessa
Mª Assumpció Domínguez Medina