INSTAL·LACIÓ SOLAR A LA CASA DE LA CULTURA

L’Ajuntament de Potries realitza un projecte d’instal·lació solar fotovoltaica a la Casa de la Cultura

L’Ajuntament de Potries està portant a terme el projecte d’Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum, amb excedents i sense acumulació, de 14,1kw de potència, per a l’edifici municipal Casa de Cultura-Sala d’actes de Potries.

Amb aquesta actuació es preveu millorar l’eficiència energètica de l’edifici “Casa de Cultura”, mitjançant la col·locació en la coberta d’una instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum. Amb això s’aconsiguirà un estalvi econòmic en la despesa energètica de l’edifici, millorar la seua eficiència energètica i contribuir a ser un edifici més sostenible i aconseguir els acords europeus del Pacte d’Alcaldies.

L’actuació, amb un pressupost total de 29.887 euros, es finançarà amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, a través de la convocatòria d’ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021; mitjançant un préstec bonificat de 25.898,60 euros, amb subvenció a fons perdut de 12.949,30 euros.