SALUTACIÓ DE L´ALCALDESSA

En un món cada vegada més ràpid i global, es fa necessari buscar instruments per a que la comunicació de l’ajuntament i dels representants públics amb la població siga fluida, fàcil i directa. És per això que en juny de 2003, l’Ajuntament de Potries va posar en marxa la seua plana web,  com a un instrument dins de tot un paquet de mesures per a facilitar la participació veïnal. Ara al 2018 ja necesitava una petita millora.

ALCALDESA FOTO

Este instrument havia de tenir una comunicació en els dos sentits: per una banda des de la institució cap a la població, oferint la màxima informació sobre els assumptes municipals; però també havia de permetre obrir una finestra per a que el veïns pogueren dir la seua.

Amb esta nova versió de la plana web donem un pas en esta segona direcció comunicativa, del poble cap a l’ajuntament, facilitant en major mesura els canals de comunicació ja creats, com el correu electrònic, o l’atenció directa, o els Consells de Participació, …  sistemes que aniran creixent i millorant-se, com ara la secció de Suggeriments/Queixes, i altres més que anirem veient. Així que vull animar-te a utilitzar activament este servei que et permetrà, des de la teua casa, informar-te, i com no, dir el que penses o el que opines.

Per altra banda, també ha de ser la plana web una finestra oberta al món global, oferir als “navegadors virtuals” la possibilitat de conèixer ben bé la nostra població, la nostra història, les nostres costums, fins i tot les nostres institucions i entitats cíviques. Si et trobes entre aquests internautes, benvingut a este espai, i et recorde que si vols conèixer-nos, els potrieres i les potrieres sempre estem oberts a noves amistats i noves coneixences.

Assumpta Dominguez Medina
Alcaldessa de Potries
alcaldessa@potries.org