En un món cada vegada més ràpid i global es fa necessari buscar instruments perquè la comunicació de l’Ajuntament i de les persones representants públiques amb la població siga fluïda, fàcil i directa. És per això que, en juny de 2003, l’Ajuntament de Potries va posar en marxa la seua pàgina web com un instrument dins de tot un paquet de mesures per a facilitar la participació veïnal. El 2018, amb els grans avanços de les tecnologies de la informació i la comunicació, necessitava una millora estructural que ha donat els seus fruits. Ara, al 2020, el web del nostre Ajuntament avança cap a una actualització, modernització i simplificació del seu estil i els seus continguts.

Este instrument havia de tenir una comunicació en els dos sentits: per una banda des de la institució cap a la població, oferint la màxima informació sobre els assumptes municipals; però també havia de permetre obrir una finestra per a que el veïns pogueren dir la seua.

Amb les noves versions de la pàgina web donem un pas en esta segona direcció comunicativa, del poble cap a l’Ajuntament, facilitant en major mesura els canals de comunicació ja creats, com el correu electrònic, o l’atenció directa, o els consells de participació, … sistemes que aniran creixent i millorant-se, com ara la secció de Suggeriments/Queixes, i altres més que anirem veient. Així que vull animar-te a utilitzar activament este servei que et permetrà, des de la teua casa, informar-te, i com no, dir el que penses o el que opines.

Per altra banda, també ha de ser la pàgina web una finestra oberta al món global, oferir als “navegadors virtuals” la possibilitat de conèixer ben bé la nostra població, la nostra història, les nostres costums, fins i tot les nostres institucions i entitats cíviques. Si et trobes entre aquests internautes, benvingut a este espai, i et recorde que si vols conèixer-nos, els potrieres i les potrieres sempre estem oberts a noves amistats i noves coneixences.

Assumpta Dominguez Medina
Alcaldessa de Potries

alcaldessa@potries.org

Tens cap suggeriment?

© Copyright - Ajuntament Potries