PLENARIES

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 7/03/2018

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 25/01/2018

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 30/11/2017

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 26/10/2017

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 28/09/2017

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 25/05/2017

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 06/04/2017

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 16/02/2017

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 26/01/2017