SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 12 de juny de 2019, es convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple, que es celebrarà al saló de plenaris de l’Ajuntament, el proper dissabte 15 de juny de 2019, a les 12,00 hores, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
ÚNIC.- Constitució de la Corporació Municipal i elecció de l’Alcalde/ssa.
L’Alcaldessa
Mª Assumpció Domínguez Medina

20190612_Resolució_Ban Plenari 15 06 2019