Paratge Calvari-Ermita:

Al tossal més oriental, amb 136 m. d’altura, se situa el Paratge Calvari-Ermita de Potries, que està qualificat al planejament urbà del municipi com a parc públic, amb una reserva de 19.937 m², i una franja perimetral a l’àrea reservada de sòl no urbanitzable d’especial protecció pel seu valor ambiental i paisatgístic.

Aquest parc integra altres béns del patrimoni local, com el Calvari (S.XVIII) amb les estacions i el camí, que es converteix en l’accés al parc; també l’interessant immoble de l’ermita del Santíssim Crist de l’Agonia (S.XIX). Forma per tant un conjunt d’indubtable interés públic, tenint en compte que encara es conserva una quantitat considerable dels marges de pedra seca dels antics bancals de secà que aquí es donaven, i que quedaran integrats al projecte d’execució del parc.