Presentació

La idea és utilitzar la casa com un catalitzador per fomentar el desenvolupament de les arts a Potries. La casa es farà servir com a residència perquè els artistes visiten el poble i realitzen treballs, pintura, escultura, música, escriptura per a ser exposats en un espai designat a l’Ajuntament. La casa s’instal·la com un museu amb allotjament, per mostrar el treball de Rob Ward.

La visió és establir Potries com un centre cultural on les arts són una part important de la vida del poble i per a les noves oportunitats per a la comprensió i l’ensenyament de l’art. Potries té una història de fer ceràmica i volem reintroduir fer coses en el teixit de la comunitat.

Les possibilitats plantejades per aquesta iniciativa prendran temps i es requerirà una visió a llarg termini.

OBJECTIUS

 

01.- Animar els artistes de tot el món que experimenten i treballen a través d’un programa de residència gestionat conjuntament amb la Xarxa Europea d’Escultura (Sculpture Network) i altres entitats i associacions.

02.- Establir un programa d’exposició conjuntament amb la Comunitat.

03.- Cercar fons d’agències locals i regionals per ampliar el programa.

04.- Establir tallers per a la producció de les arts amb especial interès en la ceràmica.

05.- Crear un ambient d’aprenentatge i ensenyament dins de la comunitat per al foment de les arts a través de programes d’ensenyament que s’introduïsquen a les escoles locals.

06.- Una meta a llarg termini seria establir una escola d’art amb enllaços a escoles i universitats regionals d’educació superior.

07.- Executar escoles diürnes i projectes per a infants.

08.- Establir Potries com a centre d’investigació amb èmfasi en l’escultura i la ceràmica, utilitzant la biblioteca a Potries com a centre de recursos i arxiu per al projecte. El projecte ha de ser arxivat, fotografiat i filmat com a part de la història de Potries.

09.- Crear enllaços a centres d’investigació a Espanya i Europa.

10.- Establir un parc d’escultures en benefici de la comunitat.

11.- Crear una col·lecció d’art contemporani per al poble.