ESGLÉSIA PARROQUIAL DELS SANTS JOANS:

La parròquia de Potries es va constituir com a independent, a l’últim quart del segle XVI, a causa de la remodelació de la diòcesi de València duta a terme per l’arquebisbe Sant Joan de Ribera l’any 1574, abans era una rectoria de moriscos pertanyent a Oliva. L’església té la tipologia característica de l’arquitectura religiosa de l’època, influenciada per les premisses jesuítiques.

Presenta planta de creu llatina inscrita en un rectangle, nau central coberta amb volta de canó i faixons, capelles laterals, creuer no emergent i torre – campanar ocupant l’espai de la primera capella del costat de l’epístola. L’interior de l’edifici és sobri, articula l’alçat mitjançant un ordre compost de pilastres sobre pedestals, arcs faixons i volta de canó.

Considerem que hi ha hagut, almenys, dues intervencions que han ampliat l’església per la porta de l’evangeli. La primera, executada entre la fi del segle XVII i el començament del XVIII, que afecta fonamentalment les capelles laterals fent-les més grans i cobrint-les amb cúpula, i la façana acurtant-la i disposant a la part superior un perfil mixtilini, ambdues obres molt en la línia del barroquisme propi de l’època.

La segona, duta a terme al primer quart del segle XIX, que comporta la construcció d’una nova capella, dedicada a Sant Blai, a l’altura del creuer. Aquesta presenta planta de creu grega coberta amb cúpula sobre petxines i llanternó: la seua concepció arquitectònica ens remet al corrent classicista dictat des de l’Acadèmia de Sant Carles de València.

La fàbrica de l’església és fonamentalment de maçoneria i morter de calç, encara que també s’utilitza la rajola; mentre que els carreus de pedra es localitzen a la sòbria portada, les cantoneres de la torre i la capella de Sant Blai, però sobretot, al cos de les campanes de la torre, construït exclusivament amb aquest material local. Aquest element constructiu ens acosta estilísticament amb el període d’erecció de la parròquia, constituint un exemple de l’arquitectura manierista de tall herrerià de la nostra comarca. La coberta és a dues aigües amb teula àrab.


Imatge de l’Església dels Sants Joans i la Torre-Campanar.

A l’església es conserva la relíquia de Sant Blai (s. XVI), patró del municipi, i una còpia de la talla barroca policromada del Crist de l’Agonia, procedent de l’ermita de Potries. Aquests elements del nostre patrimoni cultural mantenen vives al nostre municipi importants tradicions de caràcter religiós i festives; com ara les tradicionals processons de la Baixà i la Pujà a les festes majors. I poques festes tenen l’arrelament i acceptació popular com el conegut Porrat de Sant Blai a Potries. Any rere any, i sense interrupcions des de fa segles, són milers els visitants que hi acudeixen al nostre municipi, per complir amb el ritual religiós de passar-se la relíquia del sant per la gola per a guarir-se de les malalties.