• Ajuntament de Potries
  un poble amb història.

  Benvinguts/Benvingudes a la plana web

SERVEIS

CITA PRÈVIA METGE

Podeu demanar cita prèvia al metge: 

 • Número de SIP
 • Fecha de nacimiento

VIDA LABORAL SMS

Pots obtenir una còpia de la teua Vida Laboral

Requisits:

 • Necessitaràs tenir el teu telèfon mòbil dau d’alta en el sistema de la Seguretat Social
 • Nº SS
 • DNI
 • Nº Mòbil
 • Data de naixement

CITA PRÈVIA DNI

Pots reservar cita per a renovar el DNI, donar-te d’alta, etc.

És recomanable tenir el DNI davant per a emplenar totes les dades

PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL

Potries és punt d’informació cadastral.

NIVELL DE PRE-EMERGÈNCIA DE POTRIES

NIVELL DE PRE-EMERGÈNCIA D’INCENDIS I METEOROLÒGICA DE POTRIES

HORARIS REC DEGOTEIG SAT CRIST DE L’AGONIA

HORARIS REC DEGOTEIG RIU D’ALCOI

Horaris Capçal 1

Torns Capçal 1

Riegos del Río Alcoy

(Canales bajos)

c/Santo Tomás de Villanueva, 17 bajo

46701 Gandia

Tel. 96 286 33 88

Fax. 96 286 35 29

Tel. de Guardia. 659 90 86 51

QUOTES CONFRARIA VERGE DEL CARME

La Confraria Verge del Carme informa: Que ja es poden pagar les quotes de la confraria, tots els dimecres de juliol de 19.00 a 20.00 h a l’abadia. També a qualsevol membre de la directiva. El preu és de 40 euros.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, es convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple, que es celebrarà al saló de plenaris de l’Ajuntament, el proper Dijous 27 de juny de 2019, a les 19.00 hores, amb el següent: ORDRE DEL DIA 1er. Conèixer pel Ple la composició dels grups […]

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 12 de juny de 2019, es convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple, que es celebrarà al saló de plenaris de l’Ajuntament, el proper dissabte 15 de juny de 2019, a les 12,00 hores, amb el següent: ORDRE DEL DIA ÚNIC.- Constitució de la Corporació Municipal i elecció […]

SERVEIS

CITA PRÈVIA METGE

Podeu demanar cita prèvia al metge: 

 • Número de SIP
 • Fecha de nacimiento

VIDA LABORAL SMS

Pots obtenir una còpia de la teua Vida Laboral

Requisits:

 • Necessitaràs tenir el teu telèfon mòbil dau d’alta en el sistema de la Seguretat Social
 • Nº SS
 • DNI
 • Nº Mòbil
 • Data de naixement

CITA PRÈVIA DNI

Pots reservar cita per a renovar el DNI, donar-te d’alta, etc.

És recomanable tenir el DNI davant per a emplenar totes les dades

PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL

Potries és punt d’informació cadastral.

NIVELL DE PRE-EMERGÈNCIA DE POTRIES

NIVELL DE PRE-EMERGÈNCIA D’INCENDIS I METEOROLÒGICA DE POTRIES

HORARIS REC DEGOTEIG RIU D’ALCOI

Horaris Capçal 1

Torns Capçal 1

Riegos del Río Alcoy

(Canales bajos)

c/Santo Tomás de Villanueva, 17 bajo

46701 Gandia

Tel. 96 286 33 88

Fax. 96 286 35 29

Tel. de Guardia. 659 90 86 51

HORARIS REC GOTEIG SAT CRIST AGONIA