POTRIES DESTINA 50.000 EUROS ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

POTRIES DESTINA 50.000 EUROS ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

L’Ajuntament de Potries engega un procés de participació ciutadana per tal que els veïns i veïnes del municipi puguen decidir en què s’invertiran 50.000€, procedents del superàvit de l’any 2017 i que, en breu, s’incorporaran al pressupost municipal del 2018. Segons va informar l’alcaldessa, Assumpta Domínguez, al veïnat convocat divendres passat a la Casa de la Cultura, l’exercici anterior es va tancar amb un romanent de Tresoreria Positiu de quasi mig milió d’euros, el que representa el 43% del total dels ingressos corrents del pressupost.

És precisament aquest romanent positiu el que permetrà destinar a amortitzar  deute de forma avançada,  110.000 € addicionals als ja pressupostats, la qual cosa situaria a finals del 2018 el nivell d’endeutament en el 5%, quedant el deute totalment amortitzat en 2019.

Els bons resultats econòmics fa que es puguen destinar uns 90.000 € a Inversions Financerament Sostenibles. L’equip de govern ha acordat que siguen els residents del municipi els qui trien on invertir un total de 50.000 euros.

“Estem plenament satisfets perquè hem pogut acomplir uns dels compromisos adquirits a principi de legislatura una vegada sanejada la situació economicofinacera de l’Ajuntament. Així les coses entenem que aquest procés, que s’enceta per primera vegada, ha de servir per implicar a la ciutadania en les decisions que afecten al poble i és un pas per un govern més transparent i col·laboratiu”, ha assegurat Domínguez

La presentació va comptar a més amb la participació de Verònica Garcia, membre de l’empresa especialitzada en processos participatius, que va explicar la metodologia als assistents.

El procés es divideix en diferents fases que aniran desenvolupant-se mitjançant un calendari d’accions. Garcia va explicar com serà el procés de presentació de propostes, que es podrà fer fins el 27 de juny a través del web:   <http://www.potriesparticipa.es/http://www.potriesparticipa.es/

Esta primera etapa compren una fase d’informació i recollida de propostes ciutadanes, que posteriorment seran objecte d’una anàlisi previ de viabilitat tècnica per identificar les accions susceptibles de sotmetre’s a votació pública. L’ajuntament inclourà l’execució de les propostes més votades en el pressupost municipal a partir de setembre.

Qualsevol resident pot presentar les propostes d’inversió que considere interessants o necessàries per al poble, a través d’un formulari a la web, o també físicament a les urnes instal·lades a l’ajuntament i la biblioteca. Per a la fase de votació caldrà estar empadronat o empadronada al municipi i tindre 16 anys complits.

Potries, la Safor, 11 de juny de 2018.