PLA DE CREMES 2019

NORMES A SEGUIR:

 • El present pla local de cremes afectarà al terme municipal de Potries en les zones de sèquia del Rebollet cap a la muntanya i de la sèquia Reial cap al riu, quedant  exclòs la resta del terme.
 • Del 17 d’octubre al 31 de maig: Dimecres, Dijous, Divendres i Dissabte. Les cremes es realitzaran dins de les zones afectades des del trenc de  l’alba fins les 13:30 h en a l’hivern.
 • Del 1 de juny al 16 d’octubre: Dijous i Dissabte. Les cremes es realitzaran dins de les zones afectades des del tren de l’alba fins les 11:00 h en el període estival.
 • El present pla no serà vàlid, en els dies amb vent de ponent, i si iniciats els treballs, es produirà l’aparició d’aquest, es suspendrà immediatament l’operació i s’apagaria el foc. En qualsevol cas aquest pla de cremes no serà vàlid en els dies declarats de perill extrem per la conselleria de medi ambient, que no es podrà cremar en tot el terme municipal.
 • No s’abandonarà la vigilància de la zona fins que el foc estiga totalment apagat i hagen passat dos hores sense observar brases.
 • La zona de crema serà netejada d’herbes i matolls en un amplària major de dos metres al voltant de l’àrea de crema.
 • En els camins i desaigües de domini públic no estarà permesa la pràctica de cremes.
 • Es respectarà un marge de 50 metres des de la zona de crema a la muntanya, riu o zona habitada sempre que no hi haja cremador.

PROHIBICIONS:

 • Tirar mistos i puntes de cigarret enceses.
 • Encendre foc amb l’única finalitat de cuinar o escalfar fora dels llocs preparats o autoritzats a l’efecte.
 • La instal·lació o manteniment de dipòsits o abocaments de residus sòlids que no complisquen les condicions legalment establides a l’efecte.
 • El llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol tipus que continguen foc o puguen produir-lo.
 • Tirar deixalles de qualsevol tipus fora de les zones establides a l’efecte.
 • La crema de marges de cultius, canyars o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.