L’ AJUNTAMENT INFORMA:

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 5 de març de 2018, es convoca sessió extraordinària del Plenari que ha de celebrar-se al saló de sessions de l’Ajuntament,  el proper Dimecres 7 de març de 2018, a les 19,00 hores, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1er.    Modificació de crèdit 4/2018 consistent en transferències de crèdit entre partides de diferent grup de funció. 

2on.    Aprovació de l’acord d’inici i aprovació d’expedient, aprovació de la despesa i plecs que regiran la contractació del servei de recollida i transport de residus sòlids domiciliaris.

3er. Aprovació de la Moció del Dia Internacional de la Dona Treballadora.