L’ AJUNTAMENT INFORMA:

DEMANEM COL.LABORACIÓ VEÏNAL EN TOTES AQUELLES CASES QUE TINGUEN UNA OBRA D’ ART EN EL SEU BALCÓ, PENGEU LES TELES. EN CAS DE PLUJA SOL.LICITEM QUE RETIREU I GUARDEU LES TELES . MOLTES GRACIES