BENVINGUTS
va | es | it | en

PERFIL DEL CONTRACTANT

Fecha: 25-09-2015
LICITACIÓ OBRA: “SANEJAMENT HUMITATS AJUNTAMENT”
Nro. Expediente:
PPOS 2014-2015/463
Situacion:
Adjudicación definitiva
Fecha Limite:
15-10-2015
Fecha Adjudicacion:
12-11-2015
Adjudicado:
OCIMED, S.L.
QUALIFICACIÓ: Contracte Administratiu d’Obres PROCEDIMENT: Negociat Sense Publicitat IMPORT: seixanta-sis mil set-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims (66.758,68€), al qual s’addicionarà l’impost sobre el valor afegit per valor de 14.019,32 euros, fet que suposa un total de vuitanta mil set-cents setanta-vuit euros (80.778,00€). CRITERIS ADJUDICACIÓ: Valoració Millores i Reducció de Termini execució. COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ: Na Assumpta Domínguez Medina, que actuarà com a Presidenta de la Mesa (Alcaldessa-Presidenta). Na Encarnació Pellicer Sangil , Vocal (Secretària-Interventora Interina de la Corporació). En Francesc Boscà i Maians, Vocal (Arquitecte Municipal). En Óscar Gamazo Micó, Vocal. (Representant del Grup Popular) Na Vanesa Millet Olaso, Vocal. (Representant del Grup Socialista) Na Mª José Isnardo Llorca (funcionària de carrera), que actuarà com Secretària de la Mesa.
 

 

CURS D’INTRODUCCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA

ESPANTA LA POR!!

NOU HORARI AUTOBUSOS A PARTIR DEL 3 DE JULIOL DE 2017

PLA DE CREMES 2017-2018: Del'1 d'octubre al 30 de juny

CONEIX EL NIVELL DE PRE-EMERGÈNCIA D'INCENDIS I METEOROLÒGICA DE POTRIES

HORARI BIBLIOTECA I JUTJAT DE PAU

VOLS REBRE ELS BANS I AVISOS AL TEU TELÈFON? DESCARREGA’T LA APP “POTRIES REPORT” (EN PROVES)

HORARIS D'ATENCIÓ DE LES REGIDORIES

CONSULTEU EL PLÀ D'ACCIÓ MUNICIPAL D'ENERGIA SOSTENIBLE DE POTRIES

SISTEMA DE FITXES PER A IL•LUMINACIÓ DEL FRONTÓ

SEGUEIX-NOS A LES XÀRXES SOCIALS