RESULTAT EMCORP: TASOC

El 26 de novembre de 2018, la comissió per a la selecció de candidats corresponents a l’oferta TASOC dins del programa EMCORP/2018/458/46, en la que están representats els sindicats d’UGT i CCOO, signen de conformitat acta que s’exten el 26 de novembre  seguint els criteris de selecció de les persones treballadores establertes en l’annex de l’ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la que s´estableixen les bases reguladores del programa d´iniciativa social en colaboració amb les Corporacions Locals  de la Comunitat Valenciana (DOGV de 11.07.2016), i de la que es desprenen els següents resultats: