Eleccions Generals i Autonòmiques 2019

CONSULTA EL CENS ELECTORAL
Amb motiu de les Eleccions a les Corts Generals i Autonòmiques del 28 d’abril de 2019, s’exposen al públic les llistes electorals del 11 al 18 de Març, ambdós inclusivament, perquè les persones interessades les consulten a l’efecte de presentar reclamacions.
La consulta sols pot realitzar-se per la persona interessada, que haurà d’identificar-se presentant DNI, PASSAPORT, PERMÍS DE CONDUIR o TARJETA DE RESIDENCIA.

BAN CENS ELECTORAL