El Col·lectiu Nostra Terra informa:

Els pròxims dissabte 10 i diumenge 11 de març, de 9:30 a 12:30, hi haurà jornada de voluntariat a la Palanca del Riu Serpis. És necessita la màxima gent possible, vens a col·laborar?

Volem aconseguir: eradicar l’abocament de deixalles, traure espècies invasores per plantar bosc de ribera autòcton i donar valor al nostre ecosistema fluvial i facilitar a la nostra comunitat sentir el goig del seu riu.