ENQUESTA PRESSUPOSTOS FAMILIARS

L’Ajuntament informa:

Que durant el mes de desembre i gener es realitzarà l’enquesta de pressupostos familiars en el nostre municipi. Demanem la col·laboració de les famílies seleccionades aleatòriament perquè faciliten totes les dades personals sol·licitades pels agents de l’INE.