L´AJUNTAMENT INFORMA :

Que aquest dilluns 18 de juny a les 20.00 h de la vesprada, es convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple, a celebrar-se a la cambra de l´Ajuntament.